Trekking av seter og dørpaneler utført av vår salmakeravdeling

Trekking av seter og dørpaneler utført av vår salmakeravdeling