Plan kledd med aluminium dørkeplater inkludert seksjon for oppbevaring

Plan kledd med aluminium dørkeplater inkludert seksjon for oppbevaring